TMMOB MERSİN İKK, YEREL KADIN KURULTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Haber
12 Ekim 2021 - Salı 16:46 Bu haber 266 kez okundu
 
TMMOB MERSİN İKK, YEREL KADIN KURULTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu, 4. Mersin Yerel Kadın Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultayda mesleki dayanışmaya, kadınların kazanımlarına, örgütlülüğün önemine ve kadın mücadelesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.
GÜNDEM Haberi
TMMOB MERSİN İKK, YEREL KADIN KURULTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ

'Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz!’ ana başlığını taşıyan kurultay, 2 Ekim 2021’de İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesinde gerçekleştirildi.

 •  Açılış konuşmasını yapan Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu başkanı, Peyzaj Mimarı Besime İÇGÖREN, kurultayın amacını ve kapsamını açıkladı. Kadın sorunlarına ve TMMOB örgütlenmesine değinen Besime İÇGÖREN, “Anayasal ve insan haklarımızı korumak için, cumhuriyet değerlerini korumak için emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten yana bir dünya istiyoruz. Haklarımızdan eşitlikten adaletten vazgeçmiyoruz” dedi.
 •  TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisi Zehra KORKMAZ, “TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” sürecini anlattı. Kadın ya da erkek ayrımı yapılmadan birlikte, omuz omuza mücadele verildiğini ifade etti. TMMOB Kadın çalışmalarının tarihçesinden ve 2009’dan bu yana, iki yılda bir yapılan Kadın Kurultaylarından söz etti. Kurultay ve sempozyumlar sonucunda elde edilen kazanımlara, Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının kurulma sürecine ve çalışmalarına değindi. Mersin İKK Kadın Çalışma Grubunun kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalardan, MMŞP kadın öğrencilerle yapılan etkinliklerden bahseden Zehra Korkmaz, “Kadınlar Örgütlü TMMOB Daha Güçlü” vurgusunda bulundu.
 •  
 • İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin BARBAROS AK, “TMMOB’li Kadınların Eşitlik Mücadelesi” başlıklı konuşmayı yaptı. 1994 yılında başlayan Kadın Komisyonu çalışmalarını anlattı. Meslek seçiminde, mesleğe hazırlıkta ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına karşı yapılan çalışmalara değindi.

İş ilanlarındaki cinsiyet ayrımcılığına karşı dava açıldığını, kariyer.net sitesine yazı gönderildiğini, İstanbul Sözleşmesi için mücadelenin devam ettiğini bildirdi. İMO içerisinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verildiğini anlatan Gülçin Barbaros Ak, “Birlikte olmalıyız, ilerici olmalıyız.

Bize yol açan, odalarda, TMMOB’da, yönetimlerde söz sahibi olmamıza önayak olan, emeği geçen tüm kadın meslektaşlarımızı buradan saygı ile selamlıyorum” dedi.

 • Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Selin TOP “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Toplumsal Cinsiyet” başlıklı sunumu yaptı. Cinsiyetçi iş tanımlamalarının kadınların sağlığını etkilediğini, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınırken kadın işçilerin göz ardı edildiğini ve pandemi sürecinin etkilerini anlattı. Türkiye’de sendikaların cinsiyet eşitliği yaklaşımına ve toplu iş sözleşmelerindeki beklentilere de değinen Selin Top, gece vardiyalarında kadınların çalışma sürelerinin 7,5 saat olması, gece vardiya çıkışında evlerine bırakılmaları, kadınlar için ayrı soyunma odalarının, kadınlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulması gerekliliklerini vurguladı.

LGBTİ+ bireylerin işe alımlarda kimliklerini gizlemek zorunda kalmaları, kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğramaları, baskı ve mobbinge maruz kalmaları sonucu, kronik stres, depresyon, anksiyete, psikososyal risklere daha açık olduklarını belirtti. Cinsiyete dayalı işlerin kadınların sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkatleri çeken Selin Top, “Kadın işlerinin spesifik karakteristiği zamanla fiziksel ve mental sağlığı etkiliyor. Ortalama erkek bedeni ve yaşam tarzına göre düzenlenmiş ortam, cihaz ve çalışma programı kadınlar için problem olabiliyor. Daha etkin işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri almak yerine cinsiyete dayalı iş ayrımları daha kolay geliyor işverenlere. Ve dolayısıyla iş yerindeki cinsiyetçilik ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor” dedi.

 • Muamma LGBTİ+ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Serap Angay “Muamma LGBTİ+ Derneği Çalışmaları”nı anlattı. Muamma LGBTİ+ Derneği’nin 2018 yılında kurulduğunu, adalet ve her türlü eşitlik ilkesini benimseyen, yatay bir örgütlenmeye sahip, iki yılda bir strateji belirleyen yerel çalışan bir örgüt olduğunu belirtti. 3 farklı projede yer alan derneğin, hukuki danışmanlık, psikososyal danışmanlık, maddi destek, askerlik muafiyeti sağladığını, 2020 yılında 729 kişiyle ulaştıklarını, düzenledikleri 44 online eğitime 490 kişinin katıldığını açıkladı. LGBT+ bireylerin cinsiyet kimliği nedeni ile ayrımcılığa uğradığını, korunması ve desteklenerek hayata kazandırılması gerektiğini belirtti.
 • Avukat Tuba Torun “Türkiye’de Kadının İnsan Hakları” başlıklı konuşmasında, feminist mücadelenin 1600’lü yıllardaki doğuşundan itibaren tarihsel sürecini ve Türkiye’deki süreci anlattı. İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve kadınların kazanımlarına ilişkin aktarımlarda bulundu. Kadınların mücadelesi sonucu Ceza Kanunda çok önemli değişiklikler olduğunu belirten Tuba Torun, “Cinsel saldırı fiili eğer seks işçisi bir kadına yapılıyorsa fail indirimden yararlanabiliyordu, bu madde kaldırıldı. Eşler arasında cinsel saldırı tanımı da kabul edildi. Anayasa madde 10 her türlü ayrımcılığı yasaklayan, eşitlikçi bir madde olması bakımından oldukça önemlidir. İstanbul Sözleşmesi’nin 4. maddesinin anayasal versiyonudur bir nevi. Tek fark cinsel yönelim ibaresi yok madde 10’da. Anayasa madde 90’da imzalanan uluslararası sözleşmeleri kanun hükmünde kabul etmesi bakımından önemli bir maddedir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi bizim için uygulanması zorunlu bir sözleşmeydi. Yürürlüğe girdiğinden bu yana uygulansın diye çabalıyorduk” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı Opuz kararına ve ardından imzalanan İstanbul Sözleşmesine değinen Tuba Torun, şiddete karşı koruma ve uzaklaştırma kararı, geçici maddi yardım talebi, şiddet uygulayanın silahı varsa el konulması, çocukların korunması, sığınma evi talebi gibi önleyici tedbirlerden bahsetti.

 • Günebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde SADIRLI AKPINAR “Pandemide Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Mücadelesi” başlıklı konuşmasında derneğin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin azaltılması, önlenmesi ve kadının güçlendirilmesi amacıyla 2008 yılında kurulduğunu anlattı. Derneğin ihtiyaç sahibi kadınlara hukuki ve psikolojik destek sağladığını, eğitim ve seminerler düzenlediğini, sosyal etkinlikler, eylem, kampanya ve çalıştaylar düzenlediğini anlattı. Yerelde ve ulusal bazda birçok kurumla iletişim ve iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Pandeminin hayatın normal akışını değiştirdiğini, dezavantajlı grupların daha fazla etkilendiğini belirten Zübeyde Sadırlı Akpınar, toplumsal cinsiyet rolleri etkisinden dolayı iş yükü ve kadına yönelik şiddetin de arttığını belirtti. “BM Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından hazırlanan bir rapora göre kadınların erkeklerin neredeyse dört katı daha fazla ücretsiz emek harcadıkları görülmüştür. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na göre pandemi döneminde kadına yönelik fiziksel şiddet vakalarında yüzde seksen artış gerçekleşmiştir” dedi.

 • Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Merve KARATAŞ, “Kadın Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları” başlıklı sunumu yaptı. Pandemide genç kadınların yaşadığı sorunları; uzaktan eğitimin verimli olmayışı, sosyal yaşamın zayıflaması, iletişimin yok olması, artan gelecek kaygısı, eve dönen genç kadınların ev içi sorumlulukların artması olarak özetledi. Bu süreçten başta kadınlar olmak üzere en çok gençler, işçiler, emekçiler ve çocukların etkilendiğini belirtti. Birkaç kadın öğrencinin yaşadıklarını kendi sözleriyle aktardı. “Üniversitelerin ara vermesi genç öğrenci kadınların hayatında çok kritik bir değişime yol açtı. Çünkü üniversiteler sadece akademik anlamda kendimizi yetiştirdiğimiz alanlar değil; aynı zamanda kendi hayatını yaşıyor olmanın, kendi kararlarını veriyor olmanın özgürlüğünü sağlıyordu” dedi.
 •  
 • Mimarlar Odası Mersin Şube Saymanı- Şube Kadın Komisyonu Üyesi Hacer TÜREL “Mimarlar Odası Mersin Şubesi Kadın Komisyonu Çalışmaları” başlıklı sunumu yaptı.

Komisyonun kuruluş sürecini, amaçlarını ve 2018-2021 yılları arasında Salı Buluşmaları ve Salı Atölyeleri adı altında yaptıkları etkinliklerini anlattı. Salı buluşmaları etkinliklerini şu şekilde aktardı: TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi, TMMOB Kadın Kurultayı Hedefleri, Kararları ve Sonuçları, TMMOB Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu Faaliyetleri, Kadın, mekânsal organizasyon, Kente İlişkin Mekân Pratikleri ve Toplumsal Cinsiyet konulu makale okumaları, Kişisel Gelişim Atölyeleri, Deneyim Paylaşımları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Salı Atölyeleri Etkinlikleri şunlardan oluşmaktadır; Taşlı Hikayeler, Beton Obje Atölyesi, İletişim Atölyeleri, Nefes Atölyesi, Film Gösterimleri, Gıda Topluluğu Deneyimleri.

Hacer Türel “Yaptığımız Salı Buluşmaları ve Salı Atölyeleri ile Mimar Kadınlar arasındaki tanışıklığı ve etkileşim arttırarak, rekabet yerine dayanışma ve birlikteliğin ön plana çıkmasını sağladık. Kadınların birbirinden korkmasını değil, güven duymasını sağladık. Aynı zamanda farklı STK’lar ve meslek grupları ile etkileşim içinde olunarak dayanışma ağı genişletildi. Bu etkileşimler sonunda şunu tekrar fark ettik ki hayatın her alanında körüklenen kadınlar arası rekabet yerine, kadınlar olarak birbirimizden korkmadan, rekabet etmeden, birbirimize güven duyarak dayanışmamızı arttırabiliriz. Hayatın her alanında çalışmalarımızı ve mücadelemizi büyüterek devam edeceğiz” dedi.

Kurultay MMŞP kadın üyelerin çalışma hayatlarında karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılıklarını anlattıkları, konu hakkındaki görüşlerini paylaştıkları videolardan oluşan gösterinin izlenmesi ve serbest kürsü ile sona erdi.

İki oturum şeklinde organize edilen kurultayda Mimar- Ressam Zekiye TECİM TELLİOĞLU’nun resim sergisine de yer verildi. Sergi açılışında Tellioğlu, kadını anlatan tablosunu yorumlayarak izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: Editör:
Etiketler: TMMOB, MERSİN, İKK,, YEREL, KADIN, KURULTAYINI, GERÇEKLEŞTİRDİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı